GRS Amsterdam

Groep Religieuze Spiritualisten Amsterdam

Op deze site vindt u informatie over onze “Groep Religieuze Spiritualisten”. Verder genoemd GRS Amsterdam.

Hopelijk brengt de informatie op deze site u ertoe om eens een kijkje te nemen en de sfeer te kunnen proeven die wij met elkaar opbouwen in een vriendschappelijk samenzijn. Ook wanneer u geen lidmaatschap zou overwegen, bent u altijd welkom om onze bijeenkomsten bij te wonen op zondagochtend of de donderdagavond (wanneer het een openbare bijeenkomst betreft).

Wij vinden het fijn u te mogen ontmoeten bij onze vereniging de G.R.S. en willen u daarom op de hoogte houden van de activiteiten die er bij ons plaatsvinden. Op de zondagen vinden lezingen en overdenkingen plaats, die vooraf gaan met een ziekendienst. Op de zondagen zijn we geopend vanaf 09:00 uur zodat er gelegenheid is voor koffie en een gezellig onderonsje voordat de dienst begint. Op verzoek kunt u aan het einde van de ochtend, rond 11:30 uur, gemagnetiseerd worden wanneer dit nodig is.

Op donderdagavonden starten om 20:00 uur tot ±22:00 uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur zodat er ook dan gelegenheid is voor koffie en een gezellige babbel. De toegangsprijs voor niet-leden op de openbare avonden bedraagt € 6,00. Voor leden bedraagt de toegangsprijs € 3,00 (avond verzorgd door een medium) .

De Kringavonden zijn besloten. Zij kunnen echter, na verzoek aan het bestuur, in beperkte mate bijgewoond worden.