Bestuur

Verenigingsbestuur:

Joke van Ingen

Voorzitter

Ilona Hutzezon

Secretaris

Kees van de Reep

Penningmeester

Els Hutzezon

Alg. Bestuurslid

Ludy van de Reep

Alg. Bestuurslid

Martin de Graaff

Alg. Bestuurslid

Joke van Ingen

Voorzitter

Ronald de boer

Vice voorzitter

Els Hutzezon

Algemeen lid

Stichting Bestuur