Contributie  & Donaties
Spreekt onze vereniging u aan en wilt u een keertje komen kijken, dan bent u VAN HARTE WELKOM op onze openbare avond of op de zondagmorgen.

 

De contributie voor onze vereniging wordt per jaar betaald en is:  
 per persoon € 40,00
 per echtpaar € 57,00
 per persoon 65+ € 30,00
 per echtpaar waarvan de oudste 65+ is € 40,00

De toegangsprijs voor niet-leden op de openbare avonden bedraagt € 6,00. Voor leden bedraagt de toegangsprijs € 3,00 (avond verzorgd door een medium) .

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Onze bankrekening is op te vragen bij onze secretaris ……persoonlijk of via secretaris@grsamsterdam.nl

Op dit rekeningnummer kunnen ook donaties, giften en de betalingen voor workshops/cursussen worden gestort.

Eventuele opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te gebeuren net als wijzigingen van uw adres, dan wel telefoonnummer of emailadres. Dit kan bij de secretaris van de vereniging: Ilona Hutzezonlvia secretaris@grsamsterdam.nl