Geschiedenis

Op 1 november 1947
Is deze Groep opgericht door Piet van Ingen en anderen. Ontstaan uit een afscheiding van Harmonia. Er bestond in Amsterdam een Harmonia 1 en een Harmonia 2. Het ene deel hield zich voornamelijk bezig met de verschijnselen van het paranormale fenomeen, terwijl het andere deel zich meer thuis voelde in de beleving van de achtergrond, het spirituele bewustzijn met als doel die belevingswereld: de Grote Geest van Liefde en Waarheid die Allesomvattend is en die vrij is van iedere denkbare heersende Godsdienst. Vrij van dogma’s en eenieder helpen te leven met de bewustwording van het eeuwige Leven en de eeuwige liefde.

Dat de liefde over de grenzen van de dood heen gaat en dat besef van het geestelijke als deel van die Grote Geest van Liefde, over te brengen. Alle geloofsovertuigingen te respecteren en daarmee warmte en begrip te brengen. Op deze wijze kwam de Groep tot stand. Piet van Ingen ging, evenals andere mediums, het land in om demonstratieavonden te verzorgen; daarbij tegelijkertijd te wijzen op die Eeuwigdurende Geest van Liefde, vanuit welke kracht hij werkte. Dat besef en die achtergrond bracht hij tot leven in de nu nog bestaande Groep. Uitleg over het magnetiseren en het uitoefenen daarvan is daarmee gestart in deze Groep.

Het ontwikkelen van de paranormale vermogens werd door hem altijd gestart met de mededeling dat iedereen een medium was, waardoor meestal de vraag volgde: “Ja wat heb ik dan? Antwoord: de gave van de liefde.” Waarmee hij bedoelde de liefde die geestelijk is en waarmee je bent uitgerust om te ontvangen en door te geven. Dat was niet de hebzucht of het EGO.
Bij het voortzetten van de spirituele vorm van de GRS werd van geestelijke zijde ondersteuning gegeven door medewerkers van een hele oude zielengroep, die zich noemden: de Broeders van het Witte Licht. Ze hebben meegewerkt aan het embleem wat we nu nog gebruiken, alleen verder aangepast aan de geest van de tijd. Wat meer uitgebreider, omdat de wereld nu aan een ander stuk van haar evolutie bezig is en daarbij is de mens niet uitgesloten. Bestaande kennis wordt uitgebreid voor diegenen die dat op een natuurlijke wijze mogen ontvangen.
Op dit punt zijn we nu aangeland. Met dank en eer aan Piet van Ingen en de zijnen die ons zijn voorgegaan en nog een wezenlijk deel van onze Groep vormen. De tijd nu wordt gezien als een verbinding van de paranormale vermogens en de geestelijke bezinning (bewustwording van de Algehele Geest van Liefde), waarmee we werkzaam willen zijn. Geen verheerlijking van het Ego, maar de kwaliteit van mens zijn en het gebruiken van de paranormale vermogens in die kwaliteit. Elkaar daarin steunen en van het leven genieten.

In 1994 is Piet van Ingen overgegaan, evenals vele anderen, maar ook zij steunen deze Groep

  

In 1986 brak er brand uit in het gebouw waarin de GRS was gehuisvest. Voor die tijd waren er onderhandelingen om iets anders te krijgen en het oog was gevallen op de toenmalige bibliotheek. Doordat er na de brand geen onderkomen meer was werd de positie van de GRS krachtiger t.o.v. het krijgen van de ruimte van de bibliotheek. Stevige onderhandelingen, hardnekkig blijven praten en uiteindelijk, na een aantal misverstanden, toch gekregen wat we wilden hebben.

Toen moest er nog worden verbouwd in een kort tijdsbestek, want de Bieb wilde eigenlijk helemaal niet weg. Zachte dwang, tegenwerking alsnog, nog meer tijd tekort om het 40-jarig bestaan in een eigen zaal te kunnen vieren, veel leden die heel hard hebben gewerkt, en het lukte: vanaf die datum een eigen zaal: adres Kometensingel 211 in Amsterdam.