overdenking

Overdenking

 

Op de zondagochtenden komen wij bij elkaar, om gezellig koffie of thee te drinken, daarna de overdenking, voorafgegaan door een ziekendienst. Voor de ziekendienst wordt er altijd een lid uitgenodigd die uit te spreken. Begeleiding van een orgel of zelf meegebrachte muziek is gebruikelijk. Alles op vrijwillige basis. Het is nooit zo dat je zomaar wordt aangewezen en dan heb je het maar te doen! Het wordt je allemaal geleerd. Pas wanneer je er zelf aan toe bent, wordt het je gevraagd. Dus ook daarvoor geen angst.

Het leren uitspreken van een overdenking vraagt meer tijd en spreekvaardigheid is een belangrijk onderdeel. Die kwaliteit wordt ontwikkeld.

Als er helderzienden in de zaal aanwezig zijn op de zondagochtenden, en de omstandigheden zijn gunstig, dan kunnen er waarnemingen worden gedaan. Magnetiseren na afloop behoort tot de mogelijkheden.

 

Om 9.45 uur start de bijeenkomst met zingen en een inleiding voor de ziekendienst en de overdenking. Om 10.15 uur is er de ziekendienst die ongeveer 15 min. duurt.

De overdenking wordt uitgesproken en alles bij elkaar eindigt de ochtendbijeenkomst rond de klok van 11.30 uur. Na afloop wordt er gemagnetiseerd – indien gevraagd –  dan is er koffie etc. en gelegenheid tot vragen stellen/of gewoon met elkaar de ochtend afsluiten