GRS Amsterdam

Onder bepaalde omstandigheden kan men als mens – met een grote vorm van gevoeligheid – waarnemen wat anderen niet kunnen zien, voelen, horen, ruiken, of intuïtief aanvoelen wat er gaat gebeuren. Zogezegd een doorgeefkanaal zijn van de onzichtbare werelden.

De informatie die wordt doorgegeven komt van de geleidegids van de persoon, of van de geleidegids van de mens waarvoor de boodschap is bedoeld.

Er zijn vele vormen die ontwikkeld kunnen worden. Het medium zelf is ook afhankelijk van de omstandigheden waarin het plaats vindt en de gesteldheid zelf, goed en niet ziek op een wijze, dat de zuiverheid van het ontvangen van een boodschap, twijfelachtig is. Als je bijv. koorts hebt of op het moment nogal in een depressie zit, wordt het waarheidsgehalte minder. Onder goede omstandigheden is het mogelijk om bij wijze van spreken 80% goed door te geven. Piet van Ingen was pas tevreden wanneer hij boodschappen die niet zo prettig waren, op een zodanige manier wist te brengen dat de mensen daar toch nog blij naar huis mee gingen. Het positieve element naar boven halen, niet te kwetsen, maar hoop geven en humor brengen.

Er wordt altijd geadviseerd om alles zelf nog eens goed te overdenken. Soms overvallen je boodschappen en kun je niets thuisbrengen van wat er wordt gezegd. Dat is allemaal mogelijk op dat moment. Veelal later – in rust – komt er meer duidelijkheid. De werelden aan Gene Zijde , althans daar willen wij van uitgaan, zijn er niet speciaal om je bang te maken. Wel om je te adviseren iets te laten of te doen! De gave van het medium moet ook op een liefdevolle manier worden gebruikt. Dat is het streven in onze Groep. Veel is daarover te zeggen, maar het is de ervaring die er toe doet en hoop doet leven!

Bij een bloemenseance zijn het de bloemen, de kleuren, het soort bloem, die het middel vormen om een boodschap over te brengen. De ene mens werkt prettiger met bloemen, de ander met foto’s, weer een ander met voorwerpen, weer een ander met kaarten, die op verschillende manieren worden uitgelegd. Ondertussen is er veel bekendheid over de vormen van communicatie met Gene Zijde en de manieren die er kunnen worden gebruikt, waarvan de intentie de liefde hoort te zijn, want dan trek je ook die intelligenties aan die daarmee kunnen/willen werken.
hands